Zbiorniki bezodpływowe, przepompownie, studzienki

Zbiorniki bezodpływowe

Dobór zbiornika bezodpływowego:

Zbiorniki bezodpływowe (szamba szczelne) przeznaczone są do gromadzenia ścieków, deszczówki, itp. Mogą być wykonane m.in.: z polietylenu (HDPE), betonu (wibroprasowanego).

Dobór następuje na podstawie jednostkowego zużycia wody na mieszkańca (przyjmujemy gi=120/Md), liczby osób zamieszkujących dom (LM) oraz czasu, po którym będziemy opróżniać szambo np. po 14 dniach (T) V=qi • LM • T

Ponadto należy uwzględnić wielkość wozu asenizacyjnego, wywożącego w danej okolicy ścieki na oczyszczalnię.

Podsumowując, najpowszechniejsze są szamba o objętości 6 lub 7 m3.

Zbiorniki bezodpływowe z polietylenu (HDPE) firmy Wobet-Hydret występują jako:

Zbiorniki bezodpływowe betonowe (wibroprasowane) firmy Techwod występują jako:

Przepompownie, studzienki

Przepompownie

Oferta w zakresie przepompowni obejmuje zarówno same zbiorniki, jak i kompletne przepompownie ścieków i wód zanieczyszczonych. W przepompowniach firmy Wobet-Hydret oferowane są pompy do ścieków z wirnikami typu VORTEX o swobodnym przelocie 50 mm. Opcjonalnie oferowane są pompy z rozdrabniaczami. W przypadku indywidualnych ofert wysokość zbiornika, czy typ pompy dobierane są indywidualnie.

Jako wyposażenie dodatkowe do przepompowni jednopompowych oferowane są skrzynki zabezpieczająco-alarmowe oraz sterujące do pomp jednofazowych.

Studzienki wodomierzowe

Studzienki wodomierzowe montuje się gdy nie jest możliwe zainstalowanie wodomierza w budynku. Konstrukcja studzienek Wobet-Hydret umożliwia zapewnienie szczelności i ochronę zainstalowanych wewnątrz urządzeń. Dostęp do wnętrza studzienek odbywa się przez włazy rewizyjne o średnicy ok. 0,6m. W celu zabezpieczenia studzienki przed wypłynięciem wykonywana jest obsypka betonowa (w części dennej). Wykonana zgodnie z dostarczoną instrukcją, umożliwia zabezpieczenie studzienki przed działaniem siły wyporu.

Jako wyposażenie dodatkowe oferowane są kołnierze (instalowane wewnątrz studzienki). W przypadku zamówienia kołnierzy należy podać odstęp między nimi, umożliwiający wstawienie odpowiedniego wyposażenia.