Oczyszczalnie pełnobiologiczne

Oczyszczalnie pełnobiologiczne

Oferujemy Państwu różne rozwiązania w zakresie pełnobiologicznych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie te mają zastosowanie szczególnie tam, gdzie nie ma możliwości zainstalowania oczyszczalni roślinnej bądź drenażowej. Zapewniamy kompleksową obsługę w tym wykonanie projektu oczyszczalni oraz uzyskanie wszelkich, niezbędnych uzgodnień urzędowych.

Oczyszczalnie biologiczne firmy Wobet-Hydret

Oczyszczalnie ścieków ZBF są oferowane w wersji kompaktowej oraz jako reaktory z dodatkowym osadnikiem wstępnym. Reaktory ZBF działają na metodzie osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym. Zastosowanie złoża fluidalnego umożliwia osiągnięcie wyższej stabilności pracy oczyszczalni w stosunku do typowych rozwiązań opartych na osadzie czynnym.
Sterowanie oczyszczalnią odbywa się poprzez pojemnik techniczny.
Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą układu napowietrzającego i recyrkulacji osadu.

Oczyszczalnie biologiczne

Tradycyjne systemy oczyszczania ścieków składają się z kolejno po sobie następujących faz: oczyszczania wstępnego; natleniania w celu utworzenia osadu biologicznie czynnego; sedymentacji osadu. W systemie SBR procesy te mają miejsce w jednym zbiorniku.

Na system oczyszczania składają sie następujące fazy:
1. Napełnianie
2. Napowietrzanie
3. Sedymentacja
4. Odprowadzenie ścieku oczyszczonego

Warianty:

Kompaktowe oczyszczalnie typu ZBF, oferowane są w wersji poziomej (ZBF-C) lub pionowej (ZBF-PC). Małe gabaryty urządzeń oraz zakres przepustowości preferują ich zastosowanie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Konstrukcja oczyszczalni oparta jest na zbiorniku wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości, podzielonym na trzy komory:

Trzy fazy działania

Małe oczyszczalnie ścieków posiadają 3 komory z których druga i trzecia służą jako osadnik wstępny i osadnik wtórny. Rozmiary tych komór wielkością odpowiadają sumarycznemu dobowemu dopływowi, który gromadzony jest w reaktorze. Właściwy proces oczyszczania zachodzi w pierwszej komorze, gdzie ścieki poddawane są cyklicznemu napowietrzaniu. Podczas fazy 1 komora napełnia się ściekiem, który jest napowietrzany.

W fazie 2 dyfuzor nasyca ściek tlenem niezbędnym do prowadzenia procesów biologicznych.

W fazie 3 napowietrzanie zostaje wyłączone, w związku z czym ruch cieczy ustępuje, a cięższe cząstki mogą sedymentować na dno. Czas ten stanowi początek fazy 4, w której sklarowana w górnej części woda jest odpompowana do odpływu z oczyszczalni. Opisany cykl powtarza się.