Oczyszczalnie glebowo-roślinne

Oczyszczalnie glebowo-roślinne

Oferujemy Państwu różne rozwiązania w zakresie drenażowych oczyszczalni ścieków. Zapewniamy kompleksową obsługę, w tym wykonanie projektu oczyszczalni oraz uzyskanie wszelkich, niezbędnych uzgodnień urzędowych.

Oczyszczalnie te są proste w wykonaniu, gdyż składają się z dwóch zasadniczych elementów: osadnika gnilnego oraz drenażu – filtra roślinnego.

Budowa oczyszczalni ścieków:

Osadnik gnilny – w osadniku zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika. W osadniku zainstalowana jest pompa, której zadaniem jest wypompowanie gromadzących się ścieków do drenażu – filtra roślinnego. W oczyszczalniach typu ADAH stosowane są osadniki dwu lub trzykomorowe. Przyjmuje się, że wielkość osadnika powinna wynosić min. 2 m3 dla 4 osobowej rodziny, 3 m3 dla 5-6 osobowej rodziny. Drenaż (filtr roślinny) – jest to bardzo ważny element oczyszczalni, gdyż w nim zachodzi ostateczne doczyszczanie ścieków dzięki procesom biologicznym przy udziale bakterii tlenowych. Do gruntu dostaje się woda II klasy czystości.

Zalety oczyszczalni ADAH: