Separatory

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych – przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych oraz procesowych substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin. W ofercie posiadamy separatory firmy Wobet-Hydret, które to zintegrowane są z osadnikiem o pojemności od 100 do 300 razy większej od przepływu nominalnego. Umożliwia to dobór w zależności od ilości osadu kanalizacyjnego. Separatory wyposażone są we wkład koalescencyjny, umożliwiający uzyskanie poziomu substancji ropopochodnych na odpływie poniżej 5 mg/l.

Opis oferowanych typoszeregów

Najważniejsze wymagania to konieczności spełnienia warunku: maksymalny poziom wód gruntowych od drenaża wynosi 1,5 m.

W zależności od potrzeb i rozwiązań konstrukcyjnych, separatory posiadają konstrukcję poziomą lub pionową. Szerzej rozpowszechniony jest typoszereg poziomy, gdyż umożliwia on szerszy dobór parametrów.

Jak dobrać odpowiedni separator

Separatory są dobierane względem zastosowań. Zintegrowane są z osadnikiem umożliwiającym zastosowanie do ścieków z gastronomii, jak i ubojni. W przypadku gastronomii określana jest dzienna ilość wydawanych porcji oraz czas pracy w ciągu dnia, natomiast w ubojni – ilość przetwarzanego pogłowia.

Separatory tłuszczu i skrobi

Tłuszcz który płynie w rurach kanalizacyjnych wpływa ujemnie na stan urządzeń kanalizacyjnych, jak też i na pracę oczyszczalni ścieków. Tłuszcz płynąc w przewodach kanalizacyjnych nie rozpuszcza się w wodzie, lecz wytrąca się w postaci trudno ulegających rozkładowi kleistych grudek, osadzających się na ściankach rur. Powoduje to nieprzyjemny zapach, korozję urządzeń oraz w skrajnych przypadkach zatyka przewody.

Separatory tłuszczu stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych. Urządzenia instaluje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych np. na wylocie ścieków z kuchni w restauracjach, hotelach, barach szybkiej obsługi, a także w masarniach. Zasada działania separatora: przepływające w ścieku cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość unoszą się i gromadzą na jej powierzchni. Inne zanieczyszczenia o większej gęstości opadają na dno zbiornika.