Zbiornik bezodpływowy

Należy pamiętać, że na budowę zbiornika bezodpływowego („szamba”) wymagane jest pozwolenie na budowę.

Co warto wiedzieć i pamiętać przy budowie zbiornika:

■ ważna jest właściwa lokalizacja (prawidłowe odległości od: okien i drzwi, pieszych, ujęcia wody do picia, granicy działki i ciągów)

■ należy pamiętać, że aby nie powstawały nieprzyjemne zapachy, ścieki nie powinny być przetrzymywane w zbiorniku dłużej niż 10-14 dni (w innym przypadku ścieki zaczynają fermentować, zaczyna, a wtedy wydziela się metan),

■ eksploatacja szamba jest często uciążliwa i kosztowna; średnio co 2 tygodnie konieczne jest opróżnianie zbiornika (przyjmuje się, że jedna osoba zużywa średnio 120 litrów wody). Ponadto należy pamiętać, aby w odpowiednim czasie zamówić wóz asenizacyjny.

■ najpowszechniej buduje się szamba o objętości użytkowej 6 lub 7 m3, (wozy asenizacyjne najczęściej mają objętość ok. 5 m3), bardzo często skutkuje to zostawieniem najgęstszego osadu w zbiorniku

■ ułatwieniem eksploatacji jest dodatkowa budowa przewodu ssawnego do wypompowywania, którego zakończenie (z odpowiednim króćcem) jest umiejscowione np. w ogrodzeniu od strony ulicy,

■ bardzo ważna jest wodoszczelność zbiorników bezodpływowych ( taka, aby nie przenikała do zbiornika woda gruntowa),

■ szamba mogą być wykonane z betonu lub tworzywa sztucznego (PE, włókno szklane powlekane żywicą poliestrową). Mogą składać się z jednego lub kilku zbiorników.

Zbiornik bezodpływowy czyli „szambo” może być także podzielony na dwie lub trzy komory. Standardowo zbiorniki są projektowane i wykonywane jako nieprzejezdne. To znaczy, że nie mogą po nich lub w bliskiej odległości (ok. 2 m) poruszać się żadne pojazdy mechaniczne (szczególnie dotyczy to zbiorników wykonanych z tworzyw sztucznych. Zatem jeśli zbiornik ma być umiejscowiony w drodze wjazdowej lub parkingu, właściwie do wyboru pozostają zbiorniki betonowe ze wzmocnioną pokrywą i włazem.