Separatory

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych – przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych oraz procesowych substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin. W ofercie posiadamy separatory renomowanego producenta – firmy Wobet-Hydret. Są one zintegrowane z osadnikiem o pojemności od 100 do 300 razy większej od przepływu nominalnego. Dzięki temu możliwy jest dobór w zależności od ilości osadu kanalizacyjnego. Separatory substancji ropopochodnych wyposażone są we wkład koalescencyjny. Umożliwia to uzyskanie poziomu substancji ropopochodnych na odpływie poniżej 5 mg/l.

Opis oferowanych typoszeregów

Oferowane separatory można podzielić na dwie grupy:
a) do przejęcia całości przepływu, w której ze względu na osadnik rozróżniamy dwa typoszeregi:
■ BSK- separatory dla małej i średniej ilości osadów kanalizacyjnych,
■ TSK- separatory dla dużej ilości osadów kanalizacyjnych (w tym również myjni pojazdów),
b) wyposażone w instalacje obejścia burzowego, zwiększającą przepustowość maksymalną:
■ BSK-B, TSK-B – separatory z obejściem burzowym zwiększającym 5-krotnie przepływ nominalny,
■ BSK-B2, TSK-B2 – separatory z obejściem burzowym zwiększającym 10-krotnie przepływ nominalny.

Oferowane przez nas separatory  substancji ropopochodnych posiadają konstrukcję poziomą lub pionową. Częściej można spotkać się z konstrukcją o typoszeregu poziomym, gdyż umożliwia on szerszy dobór parametrów.

■ Myjnia ręczna pojazdów osobowych (od 1 do 2 agregatów ciśnieniowych) – przepływ co najmniej 3 l/s z osadnikiem o pojemności minimalnej 900 l (proponowany TSK-3 lub TSK-4)

■ Myjnia automatyczna – przepływ co najmniej 6 l/s z osadnikiem o pojemności minimalnej 5000 l (prop. TSK-6M)

■ Myjnia ręczna pojazdów osobowych i dostawczych – separator z osadnikiem o pojemności minimalnej 2500 l (proponowany TSK-6)

Separatory tłuszczu i skrobi

Tłuszcz przepływający przez rury kanalizacyjne negatywnie wpływa na stan urządzeń kanalizacyjnych oraz pracę oczyszczalni ścieków. Tłuszcz płynąc w przewodach kanalizacyjnych nie rozpuszcza się w wodzie, lecz wytrąca się w postaci trudno ulegających rozkładowi kleistych grudek. One z kolei osadzają się na ściankach rur. Powoduje to nieprzyjemny zapach, korozję urządzeń oraz w skrajnych przypadkach zatyka przewody.

Separatory tłuszczu najczęściej stosuje się tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych. Instalacja w takim przypadku znajduje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych np. na wylocie ścieków z kuchni w hotelach, restauracjach, barach szybkiej obsługi, a także w masarniach. Zasada działania separatora jest prosta: przepływające w ścieku cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość unoszą się i gromadzą na jej powierzchni. Inne zanieczyszczenia o większej gęstości opadają na dno zbiornika.

Jak dobrać odpowiedni separator

Separatory są dobierane w zależności od zastosowania. Zintegrowane separatory wyposażone są w osadnik umożliwiający zastosowanie do ścieków z gastronomii, jak i ubojni. W przypadku gastronomii określana jest dzienna ilość wydawanych porcji oraz czas pracy w ciągu dnia, natomiast w ubojni – ilość przetwarzanego pogłowia.