Oczyszczalnia przydomowa

Krótka charakterystyka oczyszczalni przydomowych

Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (o przepustowości do 5 m3) wystarczy zgłoszenie zamiaru budowy (nie jest wymagane pozwolenie). Może jednak okazać się, że miejscowy plan zagospodarowania terenu nie dopuszcza (z różnych powodów) budowy oczyszczalni.

Zdarza się również, że niektóre plany pozwalają na budowę tylko oczyszczalni biologicznych (w tym oczyszczalnie roślinne). Ponadto przed budową warto zapytać w gminie czy udzielane są dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni. Przeszkodą lub ograniczeniem w budowie oczyszczalni może być również zbyt mała wielkość działki (konieczność zapewnienia minimalnej odległości drenażu od najbliższego ujęcia wody własnego i sąsiada).

Budowa przydomowej oczyszczalni

Proces oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni przebiega w dwóch etapach:

Etap pierwszy – oczyszczanie mechaniczne oraz wstępne biologiczne (przebiega
w warunkach beztlenowych) – zawsze odbywa się w osadniku gnilnym,

Etap drugi – oczyszczanie biologiczne (przebiega w warunkach tlenowych) – który to możemy już wybierać indywidualnie. Wybór metody uzależniony jest od wielkości działki, przepuszczalności i budowy gruntu, poziomu wód gruntowych, odległości od studni (jeśli są źródłem wody do picia) oraz ukształtowania terenu i dostępności otwartych cieków wodnych: rowu, rzeki czy jeziora.