Przepompownie, studzienki

Przepompownie

Nasza oferta przepompowni obejmuje zarówno same zbiorniki, jak i kompletne przepompownie wód zanieczyszczonych i ścieków. Korzystamy z rozwiązań firmy Wobet-Hydret, gdzie oferowane są pompy do ścieków z wirnikami o swobodnym przelocie 50 mm typu VORTEX. Opcjonalnie możemy także wykonać projekt pompy z rozdrabniaczami.

Przy indywidualnych ofertach wysokość zbiornika oraz typ pompy dobierane są indywidualnie.

Jako wyposażenie dodatkowe do przepompowni jednopompowych oferowane są skrzynki zabezpieczająco-alarmowe oraz sterujące do pomp jednofazowych.

Studzienki wodomierzowe

Kiedy nie mamy możliwości zainstalowania wodomierza w budynku powinniśmy zamontować studzienki wodomierzowe. Konstrukcja studzienek firmy Wobet-Hydret umożliwia zarówno zapewnienie szczelności, jak i ochronę zainstalowanych wewnątrz urządzeń. W celu zabezpieczenia studzienki przed wypłynięciem wykonywana jest obsypka betonowa (w części dennej). Dostęp do wnętrza studzienek odbywa się przez włazy rewizyjne o średnicy ok. 0,6m. Wykonana zgodnie z dostarczoną instrukcją studzienka, umożliwia zabezpieczenie studzienki przed działaniem siły wyporu.

Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy także instalowane wewnątrz studzienki kołnierze. W przypadku zamówienia kołnierzy należy podać odstęp między nimi, umożliwiający wstawienie odpowiedniego wyposażenia.