Oczyszczalnie pełnobiologiczne

Oferujemy różnego rodzaju rozwiązania w zakresie pełnobiologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Systemy te mają zastosowanie szczególnie tam, gdzie nie ma możliwości zainstalowania oczyszczalni roślinnej bądź drenażowej. Firma ADAH zapewnia kompleksową obsługę, zarówno wykonanie projektu oczyszczalni, jak i uzyskanie wszelkich, niezbędnych uzgodnień urzędowych.

Oczyszczalnie biologiczne firmy Wobet-Hydret

Oczyszczalnie ścieków ZBF są oferowane w wersji kompaktowej oraz jako reaktory z dodatkowym osadnikiem wstępnym. Reaktory ZBF działają na metodzie osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym. Zastosowanie złoża fluidalnego umożliwia osiągnięcie wyższej stabilności pracy oczyszczalni w stosunku do typowych rozwiązań opartych na osadzie czynnym.

Warianty:

Kompaktowe i ekologiczne oczyszczalnie typu ZBF, oferujemy w wersji poziomej (ZBF-C) lub pionowej (ZBF-PC). Poprzez małe gabaryty urządzeń oraz zakres przepustowości zalecamy ich zastosowanie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Konstrukcja oczyszczalni pełnobiologicznej ZBF oparta jest na zbiorniku wykonanym z polietylenu wysokiej gęstości, podzielonym na trzy komory:

■ osadnik wstępny
■ komorę biologiczną (natlenienia)
■ osadnik wtórny (z recyrkulacją osadu)

Sterowanie oczyszczalnią odbywa się poprzez pojemnik techniczny. Zasilanie 1-fazowe podłączane jest do skrzynki sterującej pracą układu napowietrzającego i recyrkulacji osadu.

Oczyszczalnie biologiczne firmy Techwod

Tradycyjne systemy oczyszczania ścieków składają się z kolejno po sobie następujących faz: oczyszczania wstępnego; natleniania w celu utworzenia osadu biologicznie czynnego; sedymentacji osadu. W systemie SBR procesy te mają miejsce w jednym zbiorniku.

Na system oczyszczania składają się następujące fazy:
1. Napełnianie
2. Napowietrzanie
3. Sedymentacja
4. Odprowadzenie ścieku oczyszczonego

Trzy fazy działania

Małe oczyszczalnie ścieków posiadają 3 komory z których druga i trzecia służą jako osadnik wstępny i osadnik wtórny. Rozmiary tych komór wielkością odpowiadają sumarycznemu dobowemu dopływowi, który gromadzony jest w reaktorze. Właściwy proces oczyszczania zachodzi w pierwszej komorze, gdzie ścieki poddawane są cyklicznemu napowietrzaniu. Podczas fazy 1 komora napełnia się ściekiem, który jest napowietrzany.

W fazie 2 dyfuzor nasyca ściek tlenem niezbędnym do prowadzenia procesów biologicznych.

W fazie 3 zostaje wyłączone napowietrzanie, a w związku z czym ruch cieczy ustępuje. Cięższe cząstki mogą sedymentować w tym momencie na dno. Czas ten stanowi początek ostatniej fazy 4. W niej to sklarowana w górnej części woda jest odpompowana do odpływu z oczyszczalni. Opisany cykl powtarza się.