Odzysk wody deszczowej

Firma ADAH z Jeleniej Góry oferuje systemy do gromadzenia i odzyskiwania wody deszczowej. Nasza oferta obejmuje zarówno kompletne instalacje, jak również same zbiorniki d.o jej gromadzenia. Wykorzystujemy zbiorniki renomowanego producenta – firmy Wobet-Hydret. Mogą być one wyposażone w jeden lub dwa włazy. Pierwszy właz wykorzystuje się do serwisowania filtra, zamontowanego na dopływie (umożliwiający zatrzymanie zanieczyszczeń), drugi (opcjonalnie) umożliwia zainstalowanie pompy tłocznej do opróżniania zbiornika z wody wraz z zainstalowanym przyłączem do podłączenia węży ogrodowych.

odzyskiwanie wody deszczowej

Zaleca się by zbiornik do gromadzenia wody gruntowej podłączony był do całorocznego odbiornika tj. kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego lub studni chłonnej . Takie rozwiązanie umożliwi odpływ nadmiaru wody w okresach, gdy nie będzie ona wykorzystywana np. do podlewania (np. późną jesienią albo w czasie pozimowych roztopów).  Do instalacji w gruncie przewidziane są zbiorniki na deszczówkę, co umożliwia grawitacyjne podłączenie rur doprowadzających deszczówkę. Instalacja w gruncie oraz zastosowanie pokryw na włazy rewizyjne ma zapobiegać rozwojowi glonów (fitoplanktonu), wskutek zahamowania procesu fotosyntezy.

Podczas dobierania odpowiedniego zbiornika proponujemy  przyjęcie (wartości orientacyjnej) 1 m3 objętości zbiornika na każde 60 m2 powierzchni, z której zbierana jest woda opadowa. Tę wartość należy traktować jako podstawową. W systemach przewidywanych do możliwie jak największego odzysku wód deszczowych, powierzchnię dachu przyjmuje się na mniejszym poziomie, ok. 24 m2.

Zakłada się, że roczny opad deszczu w Polsce wynosi średnio ok. 600 mm/m2. Wahania ilości opadów oczywiście zależą od regionu kraju i tak w rejonach górskich średnia ilość opadów może sięgać nawet 900 mm/m2, natomiast w rejonach nadmorskich 700 mm/m2. Przyjmując średnią roczną wartość opadów w Polsce na poziomie 600 mm/m2, z dachu o powierzchni 300 m2 można zebrać 180 m3 deszczówki w ciągu roku.

Zakładając, że wykorzysta się z tego 30-50% (przy 40% wynosi 72 m3), bo w okresach deszczowych nie uda nam się jej zgromadzić, możemy zatem przeliczyć, ile rocznie da się oszczędzić, wykorzystując deszczówkę do podlewania ogrodu zamiast wody z wodociągu.

Biorąc pod uwagę, iż średnie zapotrzebowanie trawnika waha się w okolicach 0,005 m3/m2 to zgromadzone 72 m3 deszczówki teoretycznie wystarczy na podlewanie 240-metrowego trawnika przez 2 miesiące. W praktyce, uwzględniając częstotliwość opadów oraz koszt zbiornika – instaluje się zbiorniki o objętości od 2 do 10 m3.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą oferta biologicznych oczyszczalni ścieków tutaj.