Oczyszczalnie biologiczne

Wybór metody biologicznego oczyszczania ścieków zależy od wielu czynników, między innymi od stopnia zanieczyszczenia produkowanych ścieków,, ilości ścieków oraz dostępności terenu, na którym ma odbywać się proces oczyszczania.

Dlatego, aby wybrać najlepszą metodę należy odpowiedzieć na pytanie, czy:

■ na jakiej głębokości pojawiają się wody gruntowe oraz czy teren ten nie jest okresowo zalewany,
■ grunt na terenie działki jest na tyle chłonny, by mogły oczyszczone ścieki w niego wsiąknąć,
■ dysponujemy odpowiedniej wielkości działką, by proces oczyszczania odbywał się w gruncie,
■ istnieje dostęp do otwartych cieków wodnych – rów, rzeka, jezioro,
■ woda do picia jest czerpana ze studni, jeżeli tak to jest konieczne zachowanie minimalnych odległości drenażu od najbliższych studni własnych i sąsiada,
■ jakiej wielkości środki możemy przeznaczyć na budowę oczyszczalni oraz na jej eksploatację.

Przedstawmy zatem podział oczyszczalni biologicznych

1. Gdy proces oczyszczania zachodzi w gruncie:

• drenażowe
• drenażowe z filtrem piaskowym
• gruntowo-korzeniowe
• drenażowe z filtrem roślinnym

2. Gdy proces oczyszczania zachodzi w zbiorniku:

• ze złożem biologicznym
• z osadem czynnym