Oczyszczalnie glebowo-roślinne

Oferujemy Państwu systemy drenażowych  drenażowych oczyszczalni ścieków. Zapewniamy całościową obsługę od projektowania, poprzez uzyskanie niezbędnych urzędowych pozwoleń, po montaż i budowę.

Oczyszczalnie drenażowe są proste w wykonaniu, gdyż składają się z dwóch elementów: osadnika gnilnego oraz drenażu czyli filtra roślinnego.


Budowa oczyszczalni ścieków:

Osadnik gnilny – to w nim  zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika. W takim osadniku instaluje się pompę, która wypompowuje zgromadzone ścieki do drenażu – filtra roślinnego. W naszych oczyszczalniach typu drenażowego stosujemy dwu lub trzykomorowe rozwiązania. Zakłada się, że wielkość osadnika powinna wynosić min. 2 m3 dla czteroosobowej rodziny, a 3 m3 dla 5-6 osobowego gospodarstwa domowego. Filtr roślinny czyli drenaż to bardzo istotny element całej instalacji, gdyż w nim zachodzi ostateczne doczyszczenie ścieków. Proces ten zachodzi przy udziale bakterii tlenowych. Do gruntu dostaje się woda II klasy czystości.

Zalety oczyszczalni ADAH:

■ możliwość wybudowania w przypadku występowania:
• wysokiego poziomu wód gruntowych,
• gruntów słabo przepuszczalnych – gliny, iły itp.
■ dzięki zastosowaniu pompy istnieje możliwość wybudowania oczyszczalni na terenie niekorzystnie ukształtowanej działki,
■ dużo większa żywotność od tradycyjnego drenażu,
■ mniejsza kłopotliwość oraz łatwiejsza ewentualna regeneracja układu.
■ oczyszczalnia pracuje również w czasie roztopów, długotrwałych opadów deszczu,
■ odporność na zarastanie korzeniami drzew,
■ możliwość rozbudowy oczyszczalni w przypadku powiększenia się rodziny,