Drenaże

Drenaż z filtrem roślinnym

To skuteczny i tani sposób oczyszczania ścieków przy gospodarstwie domowym. Wstępnie oczyszczone ścieki w osadniku, wpływają do systemu rur z otworami, który ułożony jest na warstwie żwiru. Następnie ścieki rozpływają się poziomo w warstwie piasku i żwiru. Dzięki zastosowaniu folii, ścieki w głąb gruntu spływają dopiero po oczyszczeniu się w warstwie piasku, żwiru i gleby. W takim przypadku nie  ma konieczności badania poziomu wód gruntowych i wystarczą podstawowe oględziny terenu. Dzieje się tak gdyż trasę jaką pokona ściek, zanim trafi do wód gruntowych, wynosi więcej niż 1,5 m.

Kolejną zaletą oczyszczalni z filtrem roślinnym jest to, że jest w niej zainstalowana pompa, która wlewa ścieki na teren drenażu. Dzięki temu rozwiązaniu nie występuje zjawisko tzw. „cofki” (problemu z odpływem ścieków z kanalizacji do osadnika), czyli typowej sytuacji, jaka ma miejsce w zwykłych oczyszczalniach drenażowych, w okresach wysokiego poziomu wód gruntowych.

Drenaż rozsączający

To najtańszy i najczęściej stosowany sposób oczyszczania ścieków. Niestety też najmniej skuteczny.

Wstępnie oczyszczone ścieki w osadniku, wpływają do systemu rur z otworami (nacięciami), ułożonego na warstwie żwiru. Spływają one następnie do żwiru i gruntu. Metodę tą można stosować tylko na gruntach przepuszczalnych i wyłącznie pod warunkiem, że odległość rur drenarskich od lustra wody gruntowej jest nie mniejsza niż 1,5m.

W tym przypadku grunt nie może być jednak zbyt przepuszczalny. Jest tak ponieważ za szybko przesączające się przez niego ścieki nie zostaną odpowiednio oczyszczone (mogą zanieczyścić wody gruntowe). Dlatego często niektóre gminy zabraniają budowy tego typu oczyszczalni, bądź nie dopłacają do ich budowy.

szambo

Drenaż z filtrem piaskowym

Filtr piaskowy działa w podobny sposób co  drenaż rozsączający, jednak stosuje się go na gruncie nieprzepuszczalnym (gliniastym lub ilastym). Rury układa się w tym przypadku w warstwie piasku. Ścieki przepływają przez niego pionowo, a następnie zbierane są oddzielnym drenem i oczyszczone odprowadzane do wód powierzchniowych.

drenaże