Biopreparaty

Biopreparat Trigger-1

Biopreparat Trigger-1 to preparat, który zawiera wybrane enzymy i bakterie rozkładające zanieczyszczenia organiczne w ściekach. Do tych zanieczyszczeń zaliczamy między innymi: odchody, resztki roślinne, papier czy tłuszcze. Biopreparat ten zawiera także substancje ułatwiające biodegradację środków piorących i myjących.

Jest to także szczepionka  bakteryjna, która pozwala utrzymywać wysoką wydajność procesów rozkładu zanieczyszczeń.  Dzięki temu proces ten może zajść, mimo występowania w ściekach związków trudno rozkładalnych i hamujących biodegradację (chemia gospodarcza).

Stosowanie:

Preparat Biopreparat Trigger-1 dozuje się przez muszlę klozetową, zlewy czy umywalki  i inne tego typu urządzenia.

Pamiętaj!

Komfort użytkowania urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków zależy zarówno od prawidłowo dobranych urządzeń, jak i prawidłowego ich użytkowania. Wpływają one na koszty, częstość obsługi oraz uciążliwość dla otoczenia i środowiska.

Trigger-1 umożliwia:

■ minimalizację lub nawet zlikwidowanie brzydkich zapachów w domu, zakładzie itd. pochodzących z kanalizacji lub szamba i oczyszczalni
■ uzyskanie lepszego oczyszczania ścieków w posiadanym urządzeniu, a także zmniejszenie problemów spowodowanych złym użytkowaniem lub doborem oczyszczalni
■ wyhodowanie i utrzymanie osadu czynnego, właściwego dla dopływających ścieków w oczyszczalniach z napowietrzaniem
■ udrożnienie zatykającej się kanalizacji wewnętrznej, systemu drenażu rozsączającego i warstwy filtracyjnej
■ zapobieganie powstawaniu kożuchów na powierzchni ścieków w szambach i osadnikach, a także pozbycie się już istniejącego
■ zmniejszenie częstotliwości wywożenia i czyszczenia filtrów z osadów osadników gnilnych.